0 (212) 212 10 34

Sözleşme – Şartlar Ve Koşullar

GENEL E-TİCARET SÖZLEŞMESİ (EK-1)

 TARAFLAR

Bu Sözleşme Mecidiyeköy Mah. Raşit Rıza Sok. No:3 Yıldırım İş Hanı Kat:2 Daire:2 Şişli-İSTANBUL adresinde mukim İSTANBUL SOFT BİLİŞİM VE DANIŞMALIK LTD.ŞTİ. (Bu sözleşmede İSTANBUL SOFT olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan İSTANBUL SOFT’tan ürün alan ve aşağıda bilgileri bulunan E-Ticaret kullanıcısı (bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaki görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

İSTANBUL SOFT BİLGİLERİ:

Firma Ünvanı: İstanbul Soft Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres: Mecidiyeköy Mah. Raşit Rıza Sok. No:3 Yıldırım İş Hanı Kat:2 Daire:2 Şişli-İSTANBUL

Vergi Dairesi: Zincirlikuyu

Vergi No: 4810619925

MÜŞTERİ BİLGİLERİ: 

 (Ana Sözleşmede bulunmaktadır)

 AMAÇ

Sözleşmenin amacı İSTANBUL SOFT ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme web tarayıcıları üzerinde çalışan elektronik ticaret yazılımı, web sitesi, sunucu, alan adı alımı ve diğer hizmetlerle ilgili olarak içerik, barındırma koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

HİZMETİN TANIMI

İSTANBUL SOFT, sözleşmeye konu ürünü MÜŞTERİ’ye sunmak, stabil bir şekilde çalışmasını sağlamak ve teknik destek hizmetlerini vermekle yükümlüdür.

KULLANIM SÜRESİ

MÜŞTERİ ürünü istanbul-soft.com.tr üzerinden satın aldığı tarihten itibaren veya sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süre ile, İSTANBUL SOFT e-ticaret yazılımını kullanma hakkını elde eder. Süre sonunda aldığı ürüne konu yenileme ücretini ödeyerek hizmet almaya devam edebilir. Yenileme hizmeti, sunucu ve teknik destek hizmetlerini kapsamaktadır. Söz konusu hizmet ilk yıl paket fiyatına dahildir. 2.yılın başında tahsil edilen yenileme ücretleri şu şekildedir; Başlangıç C2C paketi 2.000 TL+KDV, Kurumsal C2C Paketi 3.000 TL+KDV, Profesyonel C2C Paketi 4.000 TL+KDV’dir.

Yıllık yenileme ücretleri ile sözleşmedeki diğer ilave hizmetler için belirtilmiş olan tutarlar her yıl TÜFE’ye göre hesaplanarak revize edilmektedir.

Müşteri hizmeti durdurmayı tercih etmek isterse ürün bilgilerini sitesinin yayınlanma süresi dolmadan önce, site içerisinde bulunan excel içeri/dışarı aktarma modülünü kullanarak excel datası olarak alabilir.

MÜŞTERİ’nin, sitenin kaynak kodlarına erişimi veya sitenin farklı bir sunucuya kurulması kurulmasını talep etme hakkı yoktur.

YENİLEME BEDELİ

Müşterinin almış olduğu ürün içerisinde belirlenen yenileme tutarıdır. Müşteri bu tutarı ödeyerek aldığı hizmetin süresini 1 yıl daha uzatabilir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Hizmet kulanım süresi sona erdiğinde, İSTANBUL SOFT MÜŞTERİ’ye hizmet süresinin bitmesi ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi, sitenin yönetim paneline müşteri tarafından girilen bildirim mail adresine yapar. MÜŞTERİ yeni dönem için, 7 gün içerisinde Hosting ve varsa diğer ödemelerini yapmaması halinde, MÜŞTERİ’nin hizmet almaya devam etmek istemediği kabul edilerek herhangi ikinci kez  yazılı veya sözlü ihtara gerek olmaksızın sözleşme feshedilmiş sayılır. İSTANBUL SOFT, MÜŞTERİ’nin eticaret sitesine ait tüm verileri ve bu verilerin yedekleri silebilir. Bu verilerin tekrar getirilmesi mümkün olmayacağı gibi, İSTANBUL SOFT’un bu verilerin saklanması ile ilgili MÜŞTERİ’ye karşı yükümlülüğü son bulacaktır.

Hizmet dönemi içerisinde MÜŞTERİ dilediği zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ, İSTANBUL SOFT’tan herhangi hak ve ücret iadesi talep edemez.

MÜŞTERİ, İSTANBUL SOFT çalışanlarına, mesai dışında ücret mukabilinde çalışmayı teklif etmeyecek, 2 yıldan daha kısa bir süre öncesine kadar İSTANBUL SOFT’ta çalışan bir personeli resmi bordrolu olarak veya gayri resmi olarak kendi ticari işletmesinde çalıştırmayacak veya dışarıdan hizmet almayacaktır. Bu maddeye aykırı bir durumun ispat edilmesi halinde İSTANBUL SOFT sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecek ve MÜŞTERİ bu fesih ile ödediği hizmet bedelinden feragat edecektir.

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 1. Firma unvan, ticari is adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karsı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karsı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır.
 2. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Yazılım kiralama hizmeti İSTANBUL SOFT’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde İSTANBUL SOFT dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahaleye sahip değildir.
 4. İSTANBUL SOFT, Dünya’da pek çok işletme sahibinin kullanmış olduğu bir eticaret altyapısı olan Opencart eticaret altyapısını kullanmaktadır. Müşteri ve Türkiye’nin gereksinim ve ihtiyaçlarına göre bu altyapıyı geliştirerek, gerektiğinde ilave modül satın alıp sistemine uyarlayarak, altyapısını geliştirmek suretiyle müşterilerine hizmet vermektedir. İSTANBUL SOFT’tan hizmet alan müşteri kullanılan yazılımın altyapısının Opencart olduğunu bilir ve kabul eder.
 5. İSTANBUL SOFT, MÜŞTERİ’nin talep etmesi durumunda müşterisine sistemin incelenmesi için demo eticaret paneli şifrelerini iletir. Bu şifreler ile sistemin nasıl çalıştığı incelenebilmektedir. İSTANBUL SOFT’tan hizmet almayı kabul eden müşteri bu demoyu incelemiş kabul edilir. İSTANBUL SOFT, MÜŞTERİ’ye satın almış olduğu paket kapsamında olmak suretiyle müşteriye iletmiş olduğu demo eticaret altyapısını sunmakla yükümlüdür. Bir e-ticaret paketinin içerisinde yüzlerce özellik bulunmaktadır. Müşterinin satın almış olduğu paket içeriği, birbirine entegre olarak çalışan özelliklerden oluştuğu için bu özelliklerin azaltılması ayrıca zaman alacaktır. Bu nedenle MÜŞTERİ, bu özelliklerin bir kısmını kullanmadığından bahisle kısmı para iadesi talep edemez. Bir alt pakete geçmek istediğini beyan ederek para iadesi talep edemez. MÜŞTERİ, ürünü satın alırken ihtiyaçlarına uygun en uygun paketi almalıdır.
 6. MÜŞTERİ’nin yenileme süresinin başlangıcı işbu sözleşmeye konu ürünün alındığı tarihtir. Bu sözleşmenin karşılıklı imzalanması veya internet ortamı üzerinden hizmet alınması durumunda işbu sözleşmenin tarihidir ve bu tarihten bir yıl sonra yenileme ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.  Müşterinin kusurundan veya müşterinin sitesini geçici süreyle kapatması veya benzeri durumlardan dolayı hizmet süresi uzatılamaz.
 7. İSTANBUL SOFT, hizmet vermiş olduğu müşterisinin kendisi veya yetkilendireceği SADECE bir kişi ile muhatap olacaktır. Müşteri zaman içerisinde yetkilendirdiği kişiyi değiştirmesi halinde, daha önce yetkilendirilen kişiye verilmiş olan tüm eğitim ve sistem kullanımı ile ilgili bilgiler, yeni yetkilendirilen kişiye MÜŞTERİ tarafından verilmelidir. Müşteri,  yeni yetkilendirdiği kişi için eğer aynı hizmeti tekrar almak isterse, bu hizmetle ilgili İstanbul Soft’un ürünlerinden birisini (örneğin eğitim, excell kullanım eğitimi, tema düzenleme eğitimi vb. ) satın alarak bu hizmeti tekrar alma hakkına sahip olur. B2C ve E-İhracat paketlerinden birini satın almış olan MÜŞTERİ, sitenin yönetimini ve tasarımı ile ilgili olarak hazırlanmış olan eğitim videolarını izleyerek gerekli işlemleri yapabilir. Bu videoları izlemekle birlikte anlaşılmayan konuları ve bu videolarda olmayan konuları İSTANBUL SOFT teknik ekibine sorarak öğrenebilir. Bu paketlerimizde grup, birebir veya telefonla eğitim programı uygulanmamaktadır. C2C Pazaryeri paketlerimizde ise kampanya kapsamında birebir eğitim programı bulunmaktadır.
 8. İSTANBUL SOFT’un sağlamış olduğu altyapı sadece müşterisinin kullanımı için sunulmuştur. MÜŞTERİ’nin ilgili altyapının şifrelerini ve kullanım hakkını 3. bir kişi veya kuruluşa devretmesi mümkün değildir. Böyle bir durumun tespiti halinde MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmet sonlandırılır ve İSTANBUL SOFT sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı olarak fesih eder.
 9. İSTANBUL SOFT, MÜŞTERİ’sinin talep etmiş olduğu hizmetlerin bir kısmını tüm sorumluluk İstanbul Soft’a ait olmak üzere 3. kişi ve kurumlardan temin ederek müşterisine sunma hakkına sahiptir.
 10. MÜŞTERİ, teknik destek talepleri için sitenin yönetim paneli içerisinde yer alan Destek Sistemini kullanır. Böylece tüm işlemler kayıt altında tutulur. Bunun dışında yapılan her türlü telefon görüşmesi, whatsapp mesajlaşması, diğer mail kanalları ile yapılan yazışmalar, iş takibini birkaç kanaldan yürütme zorluğunu ortaya çıkarmakla birlikte, işlerin takip zorluğu ve gözden kaçma ihtimalini doğurmaktadır. Bu nedenle, Destek Sistemi dışında yapılan MÜŞTERİ talepleri resmi olarak alınmamış sayılacak olup, hukuki süreçlerde kullanılamayacaktır. Sitenin çalışmaması gibi acil durumlar dışında teknik destek hizmeti, mesai saatleri içerisinde (hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında) sunulmaktadır. Sitenin çalışmaması gibi acil durumlarda ise 0212 983 16 34 numaralı telefon numarasından teknik destek hizmeti sunulmaktadır. Sitenin kapanması veya sitede alışveriş yapılmasını engelleyen herhangi bir durumun oluşması acil durum olarak değerlendirilmektedir. Sitenin düzenlenmesi, ürün girişi, fiyat düzenlemeleri gibi işlemler ise mesai saatleri içerisinde verilebilecek teknik destek konularıdır.
 11. MÜŞTERİ, İSTANBUL SOFT’tan aldığı e-ticaret paketinin özelliklerinin dışında bir hizmet almak isteyebilir. Böyle bir durumda, İSTANBUL SOFT’un sunmuş olduğu ilave modül ve yazılımlar arasından istediğini satın alarak sitenize uygulanmasını talep edebilir. Talep edilen ilave yazılım eğer İSTANBUL SOFT’un henüz geliştirmemiş olduğu bir yazılım ise İSTANBUL SOFT gerekli incelemeleri yaparak bu yazılım geliştirip geliştiremeyeceğini, geliştirebilecekse süresini ve yazılım geliştirme maliyetini MÜŞTERİ’ye iletir. MÜŞTERİ’nin kabul etmesi akabinde ilgili ödeme tahsil edilerek yazılım geliştirme sürecine başlanır.  MÜŞTERİ’nin başka firmalardan hizmet alma, modül alma ve sitesine eklenmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır. İSTANBUL SOFT sunmuş olduğu e-ticaret paketine sadece  kendisinin sunmuş olduğu yazılımları ekleyecektir.
 12. Bu sözleşme şartlarını kabul eden ve hizmet alan MÜŞTERİ, aynı zamanda İSTANBUL SOFT’un göndereceği mail ve sms’leri almayı da kabul etmiş sayılır.
 13. Bu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
 14. MÜŞTERİ’nin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgileri kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgiler İSTANBUL SOFT sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri İSTANBUL SOFT kesinlikle görmediği için sorumlu tutulamaz.
 15. İSTANBUL SOFT herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3D Secure Pos’u kullanmalarını önerir. Şüpheli işlemlerde bankadan veya çalışmış oldukları tahsilat kurumlarından teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden İSTANBUL SOFT sorumlu değildir.
 16. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
 17. E-ticaret Sitesinde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması gereken kısımlardan İSTANBUL SOFT sorumlu değildir. Sitede TCK’ ya (Türk Ceza Kanuna) göre suç oluşturabilecek cümleler ya da resimler olduğu taktirde, pornografik ürün satışı, cinsel içerikli ürünler, çocuk istismarı içeren ürünler, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, Sağlık Bakanlığı veya ilgili bakanlıktan onay alınması gerekmesine rağmen onay alınmayan ürünlerin satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde İSTANBUL SOFT sözleşmeyi tek taraflı ve bedel iadesiz şekilde fesih etme hakkını elinde bulundurur ve bu ürünlerin yayın ve satışından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Banka ile müşteri arasında oluşabilecek problemlerde ve bu problemlerden doğabilecek sonuçlarda MÜŞTERİ sorumludur.
 18. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu oluşması halinde, sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan her türlü hukuki sorumluluğu kabul etmektedir. MÜŞTERİ şirket adına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de İSTANBUL SOFT’a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
 19. İSTANBUL SOFT E-ticaret yazılımının kullanımı ile bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere zarar veren, SPAM gönderim gerçekleştiren MÜŞTERİ’nin hizmetini İSTANBUL SOFT gerekli kullanım kesintilerini yaptıktan sonra geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti hakları sözleşme bedelinin en az %50’si olmak üzere İSTANBUL SOFT ’ta saklıdır.
 20. MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. İSTANBUL SOFT vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) İSTANBUL SOFT sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle İSTANBUL SOFT sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
 21. MÜŞTERİ ve İSTANBUL SOFT kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.
 22. İSTANBUL SOFT teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. İSTANBUL SOFT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.
 23. Müşteri kendisine seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda İSTANBUL SOFT vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 1(bir) TL+KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.
 24. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.
 25. İSTANBUL SOFT, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin İSTANBUL SOFT kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak İSTANBUL SOFT logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.
 26. MÜŞTERİ’ye kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına karşılamakla yükümlüdür. Alan adı değiştirme maliyeti 500 TL+KDV’dir. MÜŞTERİ, İstanbul Soft’tan almış olduğu yazılımı 3.taraflara devretme hakkı yoktur. Yazılımın hakları İstanbul Soft’a ait olmak üzere, yazılımın içerisinde bulunan, ürünler, satıcılar, müşteriler ve diğer bilgiler MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ bu bilgileri sistem içerisinde bulunan excel modülü ile dilediği zaman sitesinden çıktı alabilir.
 27. MÜŞTERİ, İstanbul Soft’tan kiralamış olduğu yazılımı içeriği ile birlikte devir etmek isterse, yazılımı devir alacak olan kişi/kurum ile İstanbul Soft arasında yeni bir sözleşme yapılır ve yeni bir paket satışı işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu paket satış tutarı, MÜŞTERİ’nin İstanbul Soft’tan almış olduğu paketin güncel bedeli ile eşit olacaktır. Yazılımı devralan 3.tarafa İstanbul Soft tarafından eğitim verilir, kargo ve tahsilat entegrasyonları yazılımı devralan kişi adına tekrar yapılır ve teknik destek süreçlerinin aralıksız devamı sağlanır.
 28. MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmenin devamı olarak ayrı bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır. Eğer bu hizmetlerin yıllık yenileme ücretleri bulunuyor ise bu ücretler yine bu sözleşmenin devamı niteliğinde ayrı bir sözleşme ile fiyatlandırılır.
 29. İSTANBUL SOFT, MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu Paketin özelliklerini ve varsa ek sözleşmelerde yer alan ilave özellikleri sağlamakla yükümlüdür. İSTANBUL SOFT’nun sunmuş olduğu yazılımlar, satın alınmış olan paket içeriğinde yer almak suretiyle pek çok kargo firması, bankalar ve diğer  tahsilat kurumları ile entegre olarak çalışmaktadır. MÜŞTERİ’nin bu entegrasyonlardan yararlanabilmesi için kargo firmaları, bankalar veya diğer tahsilat kurumları ile anlaşma yapması gerekmektedir. Bu maddede bahsi geçen 3. taraflarla anlaşma yapması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır ve anlaşma yapmaması durumunda ilgili özellikleri kullanmadığından bahisle para iadesi talebinde bulunamaz.  Paket içerisinde veya ek sözleşme kapsamında bulunan özellikler ile HEDİYE olarak sunulan özelliklerin bir kısmının MÜŞTERİ tarafından kullanılmaması durumunda, ilgili özelliğe ilişkin para iadesi talebinde bulunulamaz.
 30. İSTANBUL SOFT, müşterilerinin daha hızlı ve daha uygun fiyatlarla hizmet alabilmesi için çeşitli kargo firmaları ve tahsilat kurumları ile çözüm ortaklığı yapabilir ve bu çözüm ortaklıklarından müşterilerini faydalandırabilir. İSTANBUL SOFT, söz konusu çözüm ortaklıklarının sağlamış olduğu hizmet kalitesinden, hizmet kesintisinden, çözüm ortaklarının uyguladığı fiyat değişikliğinden veya hizmeti vermeyi durdurmasından sorumlu tutulamaz.
 31. MÜCBİR SEBEP: Doğal afetler, yangın, hukümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, darbe gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak fesih edebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
 32. İSTANBUL SOFT, her gece tüm müşterilerinin sitelerinin yedeğini Cpanel’in yedekleme sistemi ile yedekler.  İstanbul Soft bu yedekleri 7 gün boyunca saklar. İstanbul Soft’un sunucu hizmeti aldığı firma ise geriye dönük olarak 60 gün boyunca yedek alır. İstanbul Soft her gün yedekleme sisteminin doğru bir şekilde alınıp alınmadığını kontrol eder. Yedekleme işleminin yapılması sırasında teknik  bir hatanın oluşması, site yedeğinin tamamen veya kısmen alınamaması sonucunu doğurabilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda, İSTANBUL SOFT gerekli kontrolleri yaparak yedekleme sistemini tekrar aktif hale getirir.
 33. İstanbul Soft, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde üzerine düşen yükümlülükleri https://www.istanbul-soft.com.tr/kvkk-kapsaminda-aydinlatma-metni/ linkinde belirtildiği gibi yerine getirmek üzere azami özen gösterir.İş bu sözleşme ile birlikte KVKK aydınlatma metni MÜŞTERİ’ye mail ile iletilir.

 İPTAL  – İADE ŞARTLARI

MÜŞTERİ alım işlemi öncesinde İSTANBUL SOFT’tan hazırlamış olduğu demo eticaret sitesinin şifrelerini talep ederek alacağı eticaret sitesinin altyapısını inceleyebilir. MÜŞTERİ ödeme yaparak alım işlemini gerçekleştirir. Ödeme banka havale/EFT’si, kredi kartı veya elden ödeme suretiyle yapılabilir. İSTANBUL SOFT ödeme akabinde, MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda ilgili e-ticaret paketi ile birlikte MÜŞTERİ’nin seçmiş olduğu temayı kurarak MÜŞTERİ’ye sitesinin kullanıcı şifrelerini iletir. MÜŞTERİ kendisine ilgili şifrelerin iletilmesi sonrasında 48 saat içerisinde sitesini inceleyebilir ve herhangi bir gerekçe göstermeden ödemiş olduğu paranın tamamını iade isteyerek alacağı hizmetten vazgeçebilir. Söz konusu para iadesinin yapılabilmesi için MÜŞTERİ’nin bu süre içerisinde İSTANBUL SOFT’tan herhangi bir teknik destek hizmeti almamış olmalıdır.  İSTANBUL SOFT, diğer firmalarla yapacağı anlaşmaları elindeki mevcut işlerini de dikkate alarak yapar, bu işlerin teslim süresini elindeki işleri dikkate alarak daha uzun verebilir, bu yüzden işi alamayabilir ve bu nedenle ticari zarara uğrayabilir. Bu nedenle, MÜŞTERİ’nin ürünü almasından sonra 48 geçmesi durumunda aldığı ürünü almaktan vazgeçmesi ve para iadesi istemesi mümkün değildir. Ancak İSTANBUL SOFT, ürünü demo sitesinde sunduğu şekilde teslim etmezse ürünün iadesi gündeme gelebilir ve bu gerekçelerin haklılığı araştırılır.

ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK

7 (Yedi) sayfadan ibaret işbu sözleşme eki ana sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, ödeme şartları ana sözleşmede belirtilmek üzere, TARAFLARIN karşılıklı imzalaması, mail ile gönderilmesi veya İstanbul Soft’un internet sitesi üzerinden ürün satın alınması ile geçerli olur. Ürün alması öncesinde müşteri mutlaka bu sözleşmeyi okuyacak şekilde sayfa düzenlemesi yapılmıştır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Tarih:…./……/……

 

İSTANBUL SOFT                                                          MÜŞTERİ

Demomuzu Hemen İnceleyin!

Call Now ButtonHemen Arayın